Gillebagaren Aktiebolag

Skåne län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Örkelljunga och Gillebagaren Aktiebolag är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Gillebagaren Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Gillebagaren Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Gillebagaren Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1997-10-21. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Örkelljunga där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Gillebagaren Aktiebolag ska trivas.

Gillebagaren Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2000-01-27. I Örkelljunga så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall självt och genom hel- och delägda företag bedriva affärs- och företagsutveckling, handels- och fabrikationsrörelse främst inom livsmedelsindustrin, fastighetsförvaltning, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt bedriva kapitalförvaltning. bedriva leasingverksamhet inom livsmedelindustrin, tillhandahålla hel- eller delägda företag adminstrativa tjänster samt bedriva förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Gillebagaren Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 2000-01-27.

Idag är Gillebagaren Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Örkelljunga.

Vill man komma i kontakt med Gillebagaren Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0435-460320.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Gillebagaren Aktiebolag är Györei, Per Micael som är född 1967 och har titeln VD, Györei, Per Micael som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, van Henten, Rut som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, van der Padt, André Paul som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Kilefors, Christer Jan-Erik som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Gillebagaren Aktiebolag har 556547-4524 som sitt organisationsnummer.