Torkelson Möbel AB

Skåne län

Information

Torkelson Möbel AB är ett av många företag som finns i Örkelljunga. Det är nämligen den kommunen som Torkelson Möbel AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Torkelson Möbel AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Torkelson Möbel AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1958-12-12. Men sedan 1980-01-01 så har Torkelson Möbel AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Junexv. 2, 280 40, Skånes Fagerhult. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Torkelson Möbel AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0433-32500.

Örkelljunga arbetar för att företag som Torkelson Möbel AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Torkelson Möbel AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall driva tillverkning och försäljning av korgmakeriartiklar, möbler samt därmed förenlig verksamhet, idka finansieringsrörelse avseende lös egendom genom faktura- belåning och- eller fakturaköp, belåning och- eller köp av rättigheter enligt försäljningsavtal i övrigt samt enligt leasingavtal och hyresavtal, övertagande av köparens betalnings- skyldinghet gentemot säljare även utan samband med fakturaköp, lagerbelåning, lämnande av kredit mot betryggande säkerhet i fast eller lös egendom i form av borgen, samt köp, försäljning och leasing av hamn och byggkranar, maskinell utrustning för industri, sjukhus, transportmedel portmedel och annan därmed jämförlig utrustning samt sådana byggnader som är att anse såsom lös egendom, kontokortskrediter eller genom samarbetsavtal med viss leverantör avseende finansiering av dennes försäljning av varor eller tjänster. Dock ej sådan rörelse som avses i lagen om finansieringsverksamhet och lagen och bankrörelse.

Firmatecknare för Torkelson Möbel AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas var för sig av -Högberg, Anders Tobias -Schörling Högberg, Kerstin Sofia M.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Torkelson Möbel AB och det är följande personer, Högberg, Anders Tobias som är född 1977 och har titeln VD, Högberg, Anders Tobias som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Schörling Högberg, Kerstin Sofia M som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ekdahl, Lennart Mikael som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Schörling, Stefan Herman Georg som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lars Håkan som är född 1953 och har titeln Revisor.Crona, Sven Anders Tomas som är född 1953 och har titeln Revisorssuppleant, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Torkelson Möbel AB är 556067-8137.