Örkelljunga Lantmän u.p.a.

Skåne län

Information

Örkelljunga Lantmän u.p.a. hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Örkelljunga som är den kommunen där Örkelljunga Lantmän u.p.a. finns. I Örkelljunga så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Örkelljunga Lantmän u.p.a. tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Örkelljunga Lantmän u.p.a. har haft sedan 1994-01-01. Örkelljunga Lantmän u.p.a. har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Örkelljunga Lantmän u.p.a. så kan ni göra det genom att skicka er post till Drakabygget 1256, 286 92, Örkelljunga men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0435-80320.

Örkelljunga arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Örkelljunga Lantmän u.p.a. har idag 737600-2213 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Lars Erik Ronny -Svensson, Keneth Sven Inge -Ter-Borch, Christer Joacim är den som för stunden ansvarar för Örkelljunga Lantmän u.p.a.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. inköpa, förädla och sälja produkter från medlemmarnas växtodling, marknadsföra insatsvaror till växtodling, animalieproduktion och skogsbruk för medlemmarnas lantbruk och livsmedlesproduktion, 2. inköpa och sälja byggvaror, maskiner och utrustning för medlemmarnas produktion, 3. bedriva handel med livsmedel och andra varor och tjänster i den mån styrelsen finner det lämpligt, 4. äga och förvalta fastigheter, företrädesvis med anknytning till föreningens verksamhet, 5. främja lantbrukets tekniska och ekonomiska utveckling, 6. främja lantbrukarnas föreningsrörelse, 7. bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

I Örkelljunga Lantmän u.p.a. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andreasson, Ove Staffan som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Jan Sven Arne som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Mats Erland som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Erik Ronny som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars Peter Magnus som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Siv Lena Carina som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Keneth Sven Inge som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Ter-Borch, Christer Joacim som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Lodin, Per-Olof som är född 1956 och har titeln RevisorKullberg, Erik Torsten som är född 1951 och har titeln RevisorssuppleantPer-Olof Lodin Revision Aktiebolag som är född och har titeln RevisorTönnerviks Horwath Revision Skåne AB som är född och har titeln Revisor.