Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Örkelljunga och Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1 är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många bolag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1953-07-22. Det finns flera olika bolag i Skåne län som är ett stort län. Örkelljunga där bolaget finns i jobbar för att bolag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1 ska trivas.

I Örkelljunga så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1 och det finns flera bolag som är det idag i Örkelljunga.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 042-186600.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1 är Brodin, Per Thorbjörn som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Arne Jan-Eric som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Klarinsson, Gun Lisbeth Jeanette som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Kerstin Marianne som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Pia Carina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Daniel Morgan som är född 1980 och har titeln SuppleantKarlsson, Gerd Ing-Britt som är född 1935 och har titeln Suppleant, Klarinsson, Gösta Krister som är född 1954 och har titeln Suppleant, Pålsson, Jimmy Mattias som är född 1977 och har titeln Suppleant.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 1 har 737600-1892 som sitt organisationsnummer.