Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 3

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 3. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Örkelljunga här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 3 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Örkelljunga jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 3 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 737600-1777.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 0451-385661 alternativt besöka eller skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 3 på följande adress Västertorg 1, 281 47, Hässleholm.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 3 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 3 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Camitz, Göran Christer som är född 1960 och har titeln Suppleant . Karlsson, Tyra Gunhild som är född 1930 och har titeln Suppleant , Möller, Per Johan Henry som är född 1961 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.