HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga är ett av många företag som finns i Örkelljunga. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1959-06-29.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Örkelljunga arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bengtsson, Bengt Ture -Hultstrand, Kerstin Inga-Lill -Linder, Ronnie Arne -Wendin, Johnny Gordon Olof.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga och det är följande personer, Hultstrand, Kerstin Inga-Lill som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultstrand, Lars-Göran Ingemar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Linder, Ronnie Arne som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Linné Wendin, Marie Charlotte som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Wendin, Johnny Gordon Olof som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Bengt Ture som är född 1941 och har titeln Suppleant.Skog, Bertil Lennart som är född 1930 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Ekeliden i Örkelljunga är 737600-0613.