Bostadsrättsföreningen Ekebacken

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Ekebacken är ett av många bolag som finns i Örkelljunga. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Ekebacken finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Ekebacken som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1988-09-26.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Västertorg 1, 281 47, Hässleholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Ekebacken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0451-385661.

Örkelljunga arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Ekebacken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Ekebacken. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Ekebacken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Deichmann, Per -Ottosson, Jan-Erik Hugo.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Ekebacken och det är följande personer, Deichmann, Per som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Tommy som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundén, Per Martin Pelle som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Jan-Erik Hugo som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjunnesson, Marita Catrin Elisabet som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Gilljam Holmberg, Kerstin Margaretha som är född 1944 och har titeln Suppleant.Sjödahl, Maria Caroline Agneta som är född 1980 och har titeln Suppleant, Wester, Anna Elisabeth som är född 1983 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Ekebacken är 716406-3385.