Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 7

Skåne län

Information

I Örkelljunga finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 7. Det finns flera bolag som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 7 i Skåne län. Örkelljunga är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1987-10-09 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 7 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 7 och det finns fler bolag som är det i Örkelljunga.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 7 så kan man gör det genom att posta ett brev till Västertorg 1, 281 47, Hässleholm. Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 7 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Christiansen, Jette Evelyn som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlgren, Erik Tomas som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Elsy Kristina som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Hoffström, Christel Elisabet som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmussen, Anette Dalgaard som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Brannebo, Jan Lennart som är född 1942 och har titeln SuppleantLind, Kent Emil Marcus som är född 1980 och har titeln Suppleant, Söderling, Eva Kristina Cecilia som är född 1967 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 7 har 716406-3096 som sitt organisationsnummer.