Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Örkelljunga och Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6 är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6 är ett av dem. Statusen för Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1982-07-07. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Örkelljunga där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6 ska trivas.

I Örkelljunga så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6 och det finns flera verksamheter som är det idag i Örkelljunga.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 042-186600.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6 är Andersson, Nils Arne Lennart som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Sonja Margareta som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderling, Eva Kristina Cecilia som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlgren, Erik Tomas som är född 1965 och har titeln Suppleant, Olofsson, Per Anders som är född 1961 och har titeln Suppleant, Olofsson, Ulf Stefan som är född 1952 och har titeln Suppleant.

Riksbyggen Bostadsrättsförening Örkelljungahus nr 6 har 716406-1868 som sitt organisationsnummer.